Blog

Meer over de psychologie van het schrijven: 'Als ik straks kan schrijven, ben ik genezen'

Toen ik vijf jaar geleden startte met het geven van schrijftrainingen en schrijfcoachingstrajecten, had ik níet bedacht dat ik een bijzondere vondst zou doen. Een vondst waarover in Nederland en daarbuiten erg weinig bekend en geschreven is: dat wat je ‘de psychologie van het schrijven’ noemt.

Er is naar de psychologie van het schrijven wel wat onderzoek gedaan, eind jaren ’80 van de vorige eeuw in Amerika. Maar hoe vaker ik trainingen en coachingstrajecten geef in aantrekkelijk en effectief schrijven, hoe meer het mij verbaast dat er zo schaars serieuze aandacht is voor de rol van het gemoed en innerlijk van iedereen die iets schrijft.

Gevoel en emotie

In het wat oudere boek The Psychology of Writing van de Amerikaanse hoogleraar cognitieve psychologie Ronald T. Kellogg lees je dat ‘het fundamentele probleem met schrijven affectief is’, dus verbonden met ons gevoel en onze emotie. En die visie zie ik vaak bevestigd in het contact met mensen die de schrijftrainingen volgen, en zeker bij mensen die een langer, intensief schrijfcoachingtraject volgen. ‘Je bent naast mijn schrijfcoach ook m’n psycholoog’, zei pas iemand. Of dat echt aanradenswaardig is, laat ik even rusten, maar feit is wel dat ik inmiddels niemand meer beter wil leren schrijven zonder het ook over de belemmeringen en onzekerheden te hebben die hij of zij rondom het schrijven ervaart.

Door 5 jaar schrijftrainerschap ontdekte ik dat boeiend en raak leren schrijven veel meer vraagt dan schrijftrucs kunnen toepassen

‘Naast kennisoverdracht is er met iedere trainee een goed gesprek nodig over in ieder geval zelfvertrouwen en uit je comfortzone breken’, kun je straks lezen in het boek dat ik schrijf over de schrijfmethode ‘Triple B’ (boeien, binden en bewegen). Ik wijd een speciaal hoofdstuk aan de psychologie van het schrijven, omdat 5 jaar schrijftrainerschap mij liet ontdekken dat boeiend en raak leren schrijven veel meer vraagt dan schrijftrucs kunnen toepassen (ook belangrijk trouwens). Je neemt onbewust jezelf en je vorming mee bij het schrijven en dat werpt zo maar drempels op, die je vaak zelf niet eens doorhebt.

Tranen

Vertrouwen in jezelf als schrijver (van wat dan ook) is de belangrijkste voorwaarde om boeiend, bindend en bewegend te schrijven, geloof ik. En omdat mijn visie is dat íedereen beter en aantrekkelijker kan schrijven, werk ik heel graag samen aan het vergroten van dit zelfvertrouwen. Dat betekent onder andere vragen stellen, doorvragen, luisteren, ook zelf open durven zijn en niet terugschrikken voor kwetsbaarheid en tranen.

'Als ik straks kan schrijven, ben ik genezen', zei iemand die ik coach. Het ontroerde me, en ik wist: deze uitspraak komt boven het hoofdstuk 'De psychologie van het schrijven' te staan.

Lees meer over boek-in-wording

Werk, nieuws en blogs