Blog

'Voor het allereerst in haar leven hoorde Anja het engelenlied zingen en het ontroerde haar'

In een wereld die op kleine en grote schaal barst van verdriet, scherven, tranen, geweld en afzichtelijk oorlogsleed kan 'Vrede op aarde’ spotgoedkoop staan op een kerstkaart. En toch heb ik het er dit jaar op gezet. Waarom?

Het is ruim 35 jaar geleden maar als ik het bekende lied ‘Ere zij God’ zing, moet ik nog altijd denken aan een vriendin van mijn zus. Anja, heette ze.

Ik vond als kind het ‘Ere zij God’ trouwens niet leuk om te zingen en wie het lied kent, begrijpt dat misschien. De tekst is eentonig en vol herhaling, de melodie wat jammerlijk en in mijn beleving duurde het eindeloos tot we bij de verlossende twee slotwoorden ‘a-a-a-a-men, a-a-men’ waren aangekomen. ‘Ere zij God’ matchte niet met mijn jonge hang naar variatie, ongeduld en noviteiten.

Engelenlied

En toen vertelde mijn zus daags na Kerst over Anja, een jonge verpleegkundige-in-opleiding zonder christelijke en kerkelijke bagage die met haar naar een kerstzangdienst ging. Aan het einde werd – natuurlijk – het engelenlied ‘Ere zij God’ gezongen:

Ere zij God

Ere zij God

In de hoge

In de hoge

In de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen

Een welbehagen

Ere zij God in de hoge

Ere zij God in de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen

In de mensen

Een welbehagen

In de mensen

Een welbehagen

Een welbehagen

Ere zij God

Ere zij God

In de hoge

In de hoge

In de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen

Een welbehagen

Amen

Amen

Vrede op aarde

Voor het allereerst in haar leven, onbevangen, naïef en blanco, hoorde Anja dit engelenlied en het ontroerde haar. Vooral het zinnetje ‘Vrede op aarde’ dat steeds weer klonk als een repeterend onthaal, deed haar huilen. Ze had het de laatste keren zachtjes meegezongen: vrede op aarde.

Ik verwonder me erover dat zo’n klein voorval, ergens door mijn zus aan tafel verteld toen ze thuis was, sindsdien bijna iedere Kerst in mijn herinnering komt. De kerkelijke kerstklassieker ‘Ere zij God’ is nog steeds niet mijn meest favoriete kerstlied. Maar Anja spoort me wel ieder jaar weer stilletjes aan het te zingen alsof het ook voor mij de eerste keer is: vrij, kinderlijk naïef en in geloof. En het helpt me.

Spotgoedkoop

In een wereld die op kleine en grote schaal barst van verdriet, scherven, tranen, geweld en afzichtelijk oorlogsleed kan ‘Vrede op aarde’ spotgoedkoop staan op een kerstkaart. En toch heb ik het dit jaar op de kaart gezet die ik stuur aan klanten en relaties. Waarom? Om jou en mijzelf aan te moedigen er als een kind in te blijven geloven, alsof je levenspad nog vers en onbeschreven is.

Ik wens jou, de jouwen en de wereld 'Vrede op aarde'...

Ik stuur je graag m'n kerstkaart, geef je adres door

Werk, nieuws en blogs