Nieuws

Klus zit erop: weg als hoofdredacteur van magazine OnderWeg

Het was een mooie, intensieve klus die ik 1 april jl. losliet: het hoofdredacteurschap van magazine OnderWeg. Weloverwogen stop ik er na 3 jaar mee.

Op 1 april 2018 trad ik aan als hoofdredacteur van magazine OnderWeg, naast mijn collega Leendert de Jong. Ik gaf toen aan 3 jaar in de hoofdredactie zitting te willen nemen en heb besloten het bij die 3 jaar te houden.

Afgelopen jaren zette ik mij, samen met Leendert, (eind)redactie en uitgever in voor vernieuwing en verbreding van dit mooie magazine, met behoud van wat sterk en waardevol is. Met elkaar werkten we hard om magazine OnderWeg op de kaart te zetten (ook online) en constant in te spelen op wat onze (potentiële) lezers bezighoudt.

De klus is nog lang niet af, zou die al ooit 'klaar' kúnnen zijn

Als ik terugkijk, hebben deze jaren mij gevormd, zowel persoonlijk als professioneel. De klus is nog lang niet af, zou die al ooit 'klaar' kúnnen zijn, maar ik draag het in vertrouwen over aan mijn collega's bij OnderWeg.

Volg OnderWeg op Instagram

Werk, nieuws en blogs